Bij Forty-2 geloven wij in de kracht van ons netwerk. Daar waar de expertise of capaciteit zelf niet in huis hebben, zal deze waarschijnlijk wel in ons netwerk beschikbaar zijn. De kracht van een netwerkorganisatie heeft als fundament de filosofie van kennis delen en transparantie.

Forty-2 is bezig met het opzetten van een virtuele netwerk organisatie. Dit zal een netwerk zijn van kleine bedrijven, elk met haar eigen expertise. Al de bedrijven zijn complementair met elkaar zodat een kleurrijk en waardevol pallet ontstaat van disciplines.

Meer details hierover volgt binnenkort.

Web Statistics
Web Analytics