Verdorie, wij zijn gevraagd door een klant om een offerte uit te brengen en ik wil deze graag winnen; maar hoe organiseer ik dat!?! Mijn operatie heeft nu de volle aandacht nodig voor mijn bestaande klanten en ik wil pertinent voorkomen dat er een halfslachtige offerte bij mijn klant wordt neergelegd! Herkent u dit?

 Het binnen halen van nieuwe business is essentieel voor elk gezond bedrijf. Het leveren van diensten aan bestaande klanten is zeker zo belangrijk. Het uitvoeren van beide activiteiten tegelijkertijd leidt tot een behoorlijke uitdaging. Immers, om een offerte goed te beantwoorden wordt er ook een claim gelegd op de operationele capaciteit binnen uw bedrijf.

Forty-2 kan u helpen dit dilemma op te lossen door het inzetten van een ervaren Bid Manager. Onze Bid Managers beschikken over een ruime ervaring in het succesvol beantwoorden van vaak complexe offerte trajecten.

Coördinerend: In onze werkwijze nemen wij de coördinerende rol over, zorgen dat de benodigde input wordt verkregen vanuit uw organisatie voor een succesvolle beantwoording. Hierbij worden direct de belangrijke stakeholders aan tafel gezet om duidelijke planmatige afspraken te maken. Ook wordt gekeken wat meer gedaan kan worden om de uitgangspositie voor een succesvole beantwoording te verbeteren. De Bid Manager bewaakt de planning waarbij de inhoudelijke beantwoording en de organisatorische sign-off sleutel zijn.

Adviserend: Onze Bid Managers hebben ook veel ervaring met Operationele processen, Inkoop, Finance, Juridische en Contractuele zaken en beschikken over een breed commercieel inzicht. Deze kennis en ervaring wordt ook ingezet om inhoudelijke gesprekken te voeren en discussies te faciliteren. Dit om het beste in uw bedrijf naar boven te brengen in uw beantwoording naar uw klant.

Pakkend aanbod: Ten slotte beschikt een Forty-2 Bid Manager over een goede schrijfvaardigheid waarmee uw offerte als compact, helder en overtuigend door uw klant wordt ontvangen.

Een ander aspect van de rol van Bid Manager is dat de juiste sign-off procedure wordt gevolgd binnen uw bedrijf. Dat houdt in het betrekken van:

  • Commercieel verantwoordelijke (vraag zijde)
  • Operationeel verantwoordelijke (lever zijde)
  • Financieel verantwoordelijk
  • Juridisch verantwoordelijke
  • Inkoopverantwoordelijke
Web Statistics
Web Analytics